Czy podoba Ci się nasz DPS?
ŚDS zaprasza!

Może TY lub ktoś bliski potrzebuje pomocy! Przeczytaj o nas, przyjedź lub zadzwoń:
 (014) 679 - 45 - 05.

e-mail:  sdsnowodworze@op.pl

 

My pomożemy!

AKTUALNIE BRAK WOLNYCH  MIEJSC!

 

O nas w Biuletynie Informacji Publicznej


A A A

Zakończenie projektu: "Przeciw stygmatyzacji..."

Grudzień był ostatnim miesiącem realizacji projektu „Przeciw stygmatyzacji – integracja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi metodą coachingu społecznego” który był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Działania projektowe zostały zakończone uroczystym wręczeniem dyplomów uczestnikom projektu. Warsztaty ukończyło sto procent beneficjentów (20 osób z zaburzeniami psychicznymi - wszystkie osoby rozpoczynające cykl warsztatowy w miesiącu lipcu 2013r.). Po porównaniu badań przeprowadzonych przez trenerów prowadzących poszczególne warsztaty w ramach projektu na początku i na końcu jego realizacji uzyskano następujące rezultaty:

- podniesienie poziomu aktywności społecznej – 95% BO (19 na 20 uczestników)

- podniesienie poziomu świadomości zawodowej – 100% BO (20 na 20 uczestników)

- podniesienie poziomu zaangażowania w samodzielne wykonywanie zadań – 90% BO (18 na 20 uczestników)

Projekt „Przeciw stygmatyzacji…” okazał się wielkim sukcesem organizacyjnym, wszystkie biorące w nim udział osoby potwierdziły iż jego realizacja wpłynęła doskonale na ich rozwój społeczny i zawodowy, a tym samym polepszyła się jakość ich życia. Dzięki założonej w projekcie możliwości częstego przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi wśród społeczeństwa zmniejszyło się w nich poczucie stygmatyzacji społecznej ze względu na swoja niepełnosprawność.

Podczas realizacji projektu „Przeciw stygmatyzacji – integracja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi metodą coachingu społecznego” który był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przeprowadzono następujące działania:

- Warsztaty treningowe teoretyczne w zakresie treningu społecznego – 48h

- Warsztaty treningowe teoretyczne z zakresu treningu ekonomicznego – 48h

- Warsztaty treningowe praktyczne w zakresie treningu społecznego i ekonomicznego – 24h

- Krótkoterminowe Próby Pracy (KPP) – 10h na każdego BO (200h)

W ramach KPP podjęto współpracę z szeregiem firm i instytucji z terenu Powiatu Tarnowskiego i Miasta Tarnowa (ŻSSA Unia Tarnów, FLORTAR z Tarnowca, APEX z Tarnowa, Apteka Rodzinna z Jasła/Tarnowa, COPYTEC z Tarnowa, MiL z Tarnowca) którym serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę w obszarze ekonomii społecznej

W ramach treningowych warsztatów praktycznych w zakresie treningu społecznego i ekonomicznego uczestnicy projektu brali udział w wyjściach do kina (dwa wyjścia), do teatru (dwa wyjścia), do kawiarni, na zawody żużlowe, na koncert, do PUP, do PCPR, do OPS, na wyścig kolarski Tour de Polonge, do Galerii Handlowej. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Tarnowie za udostępnienie transportu dostosowanego do osób niepełnosprawnych na wyjazdy na warsztaty praktyczne. Starostwo Powiatowe w Tarnowie było partnerem publiczno – społecznym Stowarzyszenia DOM POD CZERWONYMI DĘBAMI podczas realizacji projektu „Przeciw stygmatyzacji…” 
            W ramach warsztatów praktycznych odbyły się również dwie wyjazdowe wizyty studyjne w małopolskich przedsiębiorstwach ekonomii społecznej które zatrudniają osoby z zaburzeniami psychicznymi (Ośrodek Zielony Dół w Krakowie oraz Spółdzielnia Socjalna Opoka w Kluczach koło Olkusza).

Intensywne sześciomiesięczne warsztaty były dla uczestników projektu „Przeciw stygmatyzacji…” doskonałą lekcją integracji społecznej i zawodowej która ukazała im w bardzo ciekawej i dostępnej formie, że z niepełnosprawnością ze względu na zaburzenia psychiczne można normalnie żyć, funkcjonować aktywnie w społeczeństwie a także podjąć zatrudnienie.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia fotogalerii wykonanej przez uczestników projektu podczas jego realizacji.