Czy podoba Ci się nasz DPS?
ŚDS zaprasza!

Może TY lub ktoś bliski potrzebuje pomocy! Przeczytaj o nas, przyjedź lub zadzwoń:
 (014) 679 - 45 - 05.

e-mail:  sdsnowodworze@op.pl

 

My pomożemy!

AKTUALNIE BRAK WOLNYCH  MIEJSC!

 

O nas w Biuletynie Informacji Publicznej


A A A
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

Co wiecie o PCPR?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie to jednostka podległa Starostwu Powiatowemu. Centrum powstało w momencie tworzenia struktur powiatu tarnowskiego. Jak podkreśla dyrektor PCPR Wiesława Iwaniec, zadania Centrum określa z jednej strony ustawa, z drugiej zaś odpowiednie uchwały samorządu powiatowego.
Jednym z najważniejszych zadań PCPR jest między innymi opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. PCPR prowadzi także specjalistyczne poradnictwa, zajmuje się organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych, udzielaniem pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym. PCPR pomaga w formie dotacji pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. - W Jadownikach prowadzimy także hostel - miejsce, w którym ofiary przemocy w rodzinie (fizycznej i psychicznej) mają chwilowe schronienie. Hostel może pomieścić sześć osób, ale jeśli zachodzi taka potrzeba, to nawet kilkanaście - mówi dyrektor Iwaniec. Zgodnie z ustawą PCPR zajmuje sie także pomocą osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy, świadczy pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Ważnym elementem pracy PCPR jest prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
- Na terenie naszego powiatu działa także Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Z roku na rok mamy więcej pracy. Nadal jednak wiele kobiet (rzadko są to mężczyźni) nie chce, w obawie przed mężem, mówić o swoich problemach. Są uzależnione od męża despoty, czy też męża alkoholika. W efekcie w tym stanie tkwić mogą wiele lat. Na szczęście powoli się to zmienia. Coraz więcej kobiet, coraz otwarciej mówi o tych problemach, szuka pomocy, właśnie my jesteśmy ją w stanie im zapewnić - deklaruje dyrektor Iwaniec. W ramach pomocy rodzinie PCPR prowadzi także ośrodki wsparcia dziennego. Jest ich kilka, m.in. w Zgłobicach, Woli Rzędzińskiej, Lubczy, Zakliczynie, Tuchowie, Jadownikach. - To ośrodki, w których dzieci i młodzież mogą spokojnie odrobić lekcje, wypić ciepłą herbatę, a jak zachodzi taka potrzeba, to także zjeść coś ciepłego. Pod tym względem współpracujemy z gminami i parafiami, jak chociażby z parafią w Zgłobicach - mówi dyrektor Iwaniec. 
Na terenie powiatu tarnowskiego jest aż dziewięć DPS-ów. Sześć administrowanych jest przez powiat, a trzy mają status DPS-ów prywatnych. Dwa prowadzone są przez zgromadzenia kościelne, a jeden, w Zakliczynie, przez Stowarzyszenie Samarytańskie. Dzisiaj koszt utrzymania podopiecznego DPS-u to jakieś dwa tysiące złotych. Wszystkie osoby umieszczone w tych placówkach przed 1 stycznia 2004 roku utrzymywane są przez państwo. Na swoje utrzymanie oddają także 70 procent swoich dochodów, np. z renty czy emerytury. Natomiast za osoby, które zamieszkały w DPS-ie po 1 stycznia 2004 roku płacą samorządy. I tu czasem pojawia się problem, bo są to spore wydatki. Dlatego są gminy, z których w ostatnich pięciu latach tylko jedna - dwie osoby otrzymały skierowanie do tego typu placówki.

Komentarze