Czy podoba Ci się nasz DPS?
ŚDS zaprasza!

Może TY lub ktoś bliski potrzebuje pomocy! Przeczytaj o nas, przyjedź lub zadzwoń:
 (014) 679 - 45 - 05.

e-mail:  sdsnowodworze@op.pl

 

My pomożemy!

AKTUALNIE BRAK WOLNYCH  MIEJSC!

 

O nas w Biuletynie Informacji Publicznej


A A A

"Aktywni i pomocni - zawsze razem"

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Aktywni i pomocni – zawsze razem!”.

 

Realizacja zadania potrwa od kwietnia do grudnia  2017 roku.

 

Celem zadania jest poprawa jakości życia  wśród min. 60 seniorów (osób
w wieku 60+)  w tym min. 15 seniorów z chorobami otępiennymi, niepełnosprawnych  ruchowo/neurologicznie lub orzeczeniem ZUSu tzw. ogólnego stanu zdrowia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim. W zadaniu mogą wziąć udział  mieszkańcy Tarnowa oraz okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.

W ramach realizowanego  zadania 30 seniorów weźmie udział w 2 dniowych  warsztatach przeprowadzonych w Krynicy z zakresu aktywności pro społecznej
i wolontariatu celem przygotowania do pełnienia roli wolontariuszy na rzecz 15 seniorów z chorobami otępiennymi. Następnie dla wszystkich seniorów przeprowadzone zostanie: 28 spotkań środowych, 4 spotkania o charakterze informacyjno-dyskusyjnym z ekspertami/lekarzami,  indywidualne doradztwo psychologa/prawnika, kurs IT oraz wspólne wyjścia do kina teatru lub na basen.  Ponadto w ramach zadania podjęte zostaną działania sieciujące środowisko seniorów niepełnosprawnych tj:  wyjazd Gorlice, Szymbark i Łosie, 2-dniowy wyjazd studyjny do Krakowa,  wspólne ognisko oraz uroczyste podsumowanie zadania - spotkanie opłatkowe.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału
w realizowanym zadaniu.

Informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać w biurze: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie
ul. Mościckiego 14 (III piętro) Tel. 14 688-90-17. e.mail: twktarnow@o2.pl  lub na stronie   www.twk-tarnow.pl